Huishoudelijke regels in het kort

 • Aanmelden kan alleen via de website met het aanmeldformulier dat per voldoende gefrankeerde post of via email moet worden verzonden aan de spelersadministratie.
 • Aanmelden kan alleen indien men zich akkoord verklaart met het huishoudelijk regelement van de vereniging.
 • Contributie kan op 2 manieren worden voldaan:
  • Incasso waarmee men akkoord kan gaan bij de aanmelding als speler:
   • Voor een lidmaatschap over een geheel seizoen wordt dit maandelijks geïncasseerd.
   • Indien een incasso wordt gestorneerd of teruggeboekt door de speler of door de bank van de speler, dan is de resterende contributie van dat seizoen per direct verschuldigd door de speler door overmaking op de bankrekening van de stichting.
  • Contributie wordt geheel voldaan door overmaking op de bankrekening van de vereniging uiterlijk op 30 december voorafgaand aan het seizoen.
   • Bij niet betaling door de speler, ontvangt de speler eerst een herinnering en vervolgens een laatste aanmaning. Indien de speler ook daar niet op reageert, dan zal de vereniging de (resterende) vordering op de speler overdragen aan een gerechtsdeurwaarder waarbij de kosten overeenkomstig het burgerlijk wetboek voor de speler zullen zijn.
 • Afmelden dient te geschieden bij de spelersadministratie vóór aanvang van het nieuwe seizoen oftewel vóór 31 december.
 • Afmelden kan alleen via de website met het afmeldformulier onder de button ‘Afmelden als speler’ of met het afmeldformulier dat per voldoende gefrankeerde post moet worden verzonden aan de spelersadministratie, de speler ontvangt van de afmelding een bevestiging.
 • De speler dient er zorg voor te dragen dat de stichting , via de spelersadministratie ,op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in adresgegevens, bankgegevens of e-mailadres.

Inline Skater Hockey Zwolle

%d bloggers liken dit: